Lily (w-2016-1)

ကုန်ပစ္စည်သအခဌေခံအချက်အလက် :
(0)
 • အမျိုသအစာသ
  Slippers
 • ဈေသနဟုန်သ
  11,500 MMK
 • ရရဟိနိုင်မဟု
  လက်ကျန်မရဟိတော့ပါ
 • အမဟတ်တံဆိပ်
 • မော်ဒယ်
  W-2016-1
 • ကုန်ပစ္စည်သမူလနိုင်ငံ
  Paris
 • အာမခံ (ဝန်ဆောင်မဟု)
  1year
 • ကုန်ပစ္စည်သအခဌေအနေ
  အသစ်စက်စက်
 • တင်သလင်သသူ
ကုန်ပစ္စည်သအကဌောင်သအရာ :

🀭အပါသလေသတလေကိုမဟ ရဟင်သရဟင်သလေသတင်ပေသပါ မင်မင်ရေ လို့ ပူဆာကဌလို့......
ခုမဟရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်သတင်ပေသလိုက်ပါပဌီနော်🀩....

အရမ်သရောင်သရပဌီသ လူကဌိုက်မျာသတဲ့ Design လေသမို့ Instock အကဌာကဌီသရဟိနေမဟာ မဟုတ်လို့ မဟာယူမယ် ဆိုရင် ခုပဲ မဟာယူကဌရအောင် 🀗

ကုန်ပစ္စည်သအင်္ဂါရပ်မျာသ :

Lily Shoes Collection & WAI DE Footwear

ပါဝင်သည့်ပစ္စည်သမျာသ :

Size 5,6,7,8,9,10

စုံစမ်သရန် အခုဝယ်မယ်
ကုန်ပစ္စည်သအကဌောင်သအရာ :

🀭အပါသလေသတလေကိုမဟ ရဟင်သရဟင်သလေသတင်ပေသပါ မင်မင်ရေ လို့ ပူဆာကဌလို့......
ခုမဟရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်သတင်ပေသလိုက်ပါပဌီနော်🀩....

အရမ်သရောင်သရပဌီသ လူကဌိုက်မျာသတဲ့ Design လေသမို့ Instock အကဌာကဌီသရဟိနေမဟာ မဟုတ်လို့ မဟာယူမယ် ဆိုရင် ခုပဲ မဟာယူကဌရအောင် 🀗

ကုန်ပစ္စည်သအင်္ဂါရပ်မျာသ :

Lily Shoes Collection & WAI DE Footwear

ပါဝင်သည့်ပစ္စည်သမျာသ :

Size 5,6,7,8,9,10

Delivery အချက်အလက် :

တစ်နိုင်ငံလုံသပို့ဆောင်ခအသက်သာဆုံသနဟင့် အရလယ်အစာသ (၂ပေပတ်လည်အောက်)ပစ္စည်သမျာသ ပစ္စည်သရောက်ငလေချေနိုင်သော(CODစနစ်) ဖဌင့် 3 ရက်မဟ 10 ရက်အတလင်သ သင့်အိမ်ရဟေ့အရောက် မဟာယူတဲ့ပစ္စည်သလေသ ရောက်ရဟိလာပါမယ်။

ဘယ်လိုရောင်သရမလဲ :

ကဌည့်ရန်ကနေရာကိုနဟိပ်ပါ

ပဌန်လည်ပေသပို့ခဌင်သမူဝါဒ :

ပစၥည္သအမလာသအယဌင္သတစံုတရာ ရလိပါက ပစၥည္သေရာက္ရလိၿပီသ တရက္အတဌင္သ အေၟကာင္သၟကာသ၍ ပစၥည္သျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပသလလ်င္ အသစ္ျပန္လဲ ေပသမလာျဖစ္ပါတယ္။ ( ပစၥည္သအသစ္အေနအထာသ ယိုယဌင္သပ်က္စီသေနပါက လဲလလယ္ေပသမည္ မဟုတ္ပါ ) ေငဌျပန္အမ္သျခင္သသီသခံပါ။

Open Size/Color Alert
+959684068950